Sympozjum Pro Publico Bono – dedykowane pamięci Tadeusza Kukiza, kustosza pamięci Kresów

1.jpg

Sympozjum Pro Publico Bono  poświęcone dziedzictwu

i współczesnej pracy organicznej, której owocem są dzieła i instytucje

wypełniające treścią pojęcie Rzeczypospolitej

– dedykowane pamięci Tadeusza Kukiza, kustosza pamięci Kresów

organizatorzy

Kraków, 5 stycznia 2018 r,

[dokumentacja pro publico bono, zdj. i wideo Józef Wieczorek]

Kurie PPB.PNG

3a.jpg

5.jpg

2.jpg

13.jpg

8.jpg

7.jpg

14.jpg

6.jpg

12.jpg

4

15.jpg